Vete a pastar fango

Ves a pastar fang

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":