No vale badar

No val a badar

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":