Un suco de naranja

Un suc de taronja

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":