Un golpe de ojo

Un cop d’ull

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":