Un caso como un capazo

Un cas com un cabàs

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":