Trozo de asno

Tros d’ase

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":