Tres cuartos de nueve

Tres quarts de nou

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":