Todo y que…

Tot i que…

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":