Todo plegado es…

Tot plegat és…

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":