Tapón de balsa

Tap de bassa

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":