Se ha trencado

S’ha trencat

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":