Pote

Pot

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":