Picar a la puerta

Picar a la porta

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":