Picar el ojete

Picar l’ullet

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":