Penchado

Penjat

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":