No padezcas

No pateixis

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":