¿Oio?

Oi?

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":