No me toques lo que no suena

No em toquis el que no sona

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":