Me hace el efecto que…

Em fa l’efecte que…

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":