Las piernas me hacen higo

Les cames em fan figa

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":