La gota que hace vesar el vaso

La gota que fa vessar el got

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":