Hacerla petar

Fer-la petar

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":