Hacer salado

Fer salat

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":