Hacer sábado

Fer dissabte

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":