Hacer chivarrio

Fer xivarri

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":