Hace un sol espatarrante

Fa un sol espatarrant

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":