Me hace nosa

Em fa nosa

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":