Guirigallo

Guirigall

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":