Gripablo

Gripau

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":