Garratibado

Garratibat

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":