Estar al aguaite

Estar a l’aguait

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":