Estamos de aquello más bien

Estem d’allò més bé

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":