En un tres y no nada

En un tres i no res

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":