En el saco y bien ligado

Al sac i ben lligat

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":