Me da mandra

Em fa mandra

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":