Ce rota

Ce trencada

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":