Aún rai

Encara rai

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":