Al final del pasadizo

Al final del passadís

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":