Acuéstate

Acosta’t

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":